"; session_unset(); session_destroy(); } } elseif (isset($_SESSION['user'])) { echo "Byl(a) jste automaticky odhlášen.
"; session_unset(); session_destroy(); } ?>

 Přihlášení