O mně

Mgr. Alžběta Racochová (roz. Bezdíčková)

*1990

doktorand

Ústav germánských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Školitelka: Doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D.

 

Profesní zájmy

 • Frazeologie
 • Lexikografie
 • Kontrastivní lingvistika
 • Korpusová lingvistika

 

Vzdělání

 • od r. 2015:   Ph.D. studium, obor: Germánské jazyky, ÚGS, FF UK
 • 2009 – 2015:   Bc. a Mgr. studium, obor: Německý jazyk a literatura, ÚGS, FF UK
 • 2009:    maturita na Gymnáziu Jana Keplera v Praze

 

Členství v organizacích

 • Kruh moderních filologů
 • Jazykovědné sdružení České republiky

 

Praxe

 • od r. 2015:   Redakční činnost: korektury překladů (Institut pro studium literatury)
 • od r. 2014:   Zpracování rozhovorů s pamětníky (Židovské muzeum v Praze)
 • od r. 2011:   Spolupráce na Velkém německo-českém akademickém slovníku: zpracování frazeologické části (Člen Lexikografické sekce Ústavu germánských studií FF UK)

 

Projekty

Hlavní řešitel

 • 2012–2013: Vnitřní grant Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (FF_VG_2012_007): Nové metody zpracování adjektivních frazémů z hlediska korpusové lingvistiky
 • 2016–2017: Vnitřní grant Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (FF_VG_2016_27): Tvorba německo-českého slovníku frazeologického minima

Člen řešitelského týmu

 • 2016–2018: projekt financovaný Grantovou agenturou Univerzity Karlovy (GAUK 197116): Německo-česká lexikální databáze: Slovesa online, vedení: Mgr. Tomáš Koptík

 

Konference a přednášky

2017

 • Was ist des Pudels Kern, 24. – 25. 3. 2017, Praha, konference Pragestt
 • Auf dem Weg zum neuen phraseologischen Minimum des Deutschen, 16. – 18. 3. 2017, Vratislav, konference Intra- und interlinguale Zugänge zur deutschen Phraseologie und Parömiologie
 • koordinace konference Pragestt, 24. – 25. 3. 2017

2016

 • Zur lexikographischen Bearbeitung der Phraseme, 9. 11. 2016, Ostrava, linguistisches Kolloquium am Lehrstuhl für Germanistik der Philosophischen Fakultät in Ostrava
 • Frazeologické minimum: Erste Phase, 13. 7. 2016, Praha, přednáška pro Kruh moderních filologů
 • Fehler und pädagogische Lexikographie: Zu usage notes in ausgewählten Wörterbüchern, 25. – 27. 5. 2016, Opava, konference Zentrum und Peripherie: Tagung des Germanistenverbandes der Tschechischen Republik (spolu s Martinem Šemelíkem a Tomášem Koptíkem)
 • O zkušenostech s kookurenční analýzou při práci na Velké německo-české lexikální databázi, 22. 3. 2016, Praha, seminář pro Ústav Českého národního korpusu (spolu s Marií Vachkovou)
 • organizace konference Pragestt, 18. – 19. 3. 2016

2015

 • organizace konference Pragestt, 20. – 21. 3. 2015

2014

 • Aktuality z lexikografické sekce Ústavu germánských studií, 9. 10. 2014, Praha, Jazykovědné sdružení České republiky (spolu s Marií Vachkovou, Martinem Šemelíkem a Tomášem Koptíkem)

2013

 • Zur lexikographischen Bearbeitung von Phrasemen im Großen akademischen Wörterbuch Deutsch‑Tschechisch, 16. 3. 2013, Praha, konference Pragestt

 

Publikace

2016

 • Šemelík, Martin / Bezdíčková, Alžběta / Koptík, Tomáš (2016): Verlierer gibt es hier also keine oder usage notes in ausgewählten Wörterbüchern. In: Germanistica Pragensia XXIV (AUC Philologica), číslo 4. S. 173–196.
 • Bezdíčková, Alžběta / Koptík, Tomáš / Šemelík, Martin (2016): Gramatická variace pod drobnohledem. Zpráva z 52. Konference IDS Mannheim. In: Časopis pro moderní filologii. Ročník 98, číslo 2. Praha. S. 287–290.

2014

 • Bezdíčková, Alžběta (2014): Frazeografická praxe v adjektivní databázi VNČAS. In: XXV. Ročenka Kruhu moderních filologů, Praha. S. 33–38.
 • Bezdíčková, Alžběta (2014): Portál věnovaný českému jazyku: www.nechybujte.cz. In: Jazykovědné aktuality. Ročník LI, číslo 1 a 2. Praha. S. 35–44. (recenze)

2013

 • Bezdíčková, Alžběta / Koptík, Tomáš / Vachková, Marie (2013): Früh übt sich, wer ein Lexikograph werden will. In: XXIV. Ročenka Kruhu moderních filologů, Praha. S. 54–59.