GRAM-LINE Online cvičebnice německé gramatiky pro pokročilé 1.0

logo filozofické fakulty UK v Praze

Vítejte!

  • GRAM-LINE vychází z osvědčených skript Übungen in deutscher Grammatik für Fortgeschrittene A. Šimečkové a J. Doležala.
  • Nabízí též zcela nová cvičení různých forem, např. překlad, doplňování, multiple choice aj.
  • Oproti původním skriptům obsahuje ke každému cvičení i klíč, a je tudíž vhodná k samostudiu.
  • Cvičebnice je určena pro pokročilé studenty němčiny jakožto cizího jazyka.
  • Tvoří ji cvičení na úrovni B1 – C2 Evropského referenčního rámce pro jazyky.
  • GRAM-LINE je otevřený systém, který umožňuje kontinuální aktualizace.
  • Cvičebnice je po přihlášení přístupná studentům a zaměstnancům FF UK v Praze.

Databáze je po přihlášení přístupná zaměstnancům a studentům FF UK v Praze. K přihlášení použijte stejné přihlašovací údaje jako v případě fakultní počítačové sítě (doména Jinonice).

Výstup z projektu FF 15 TO1 029 v rámci vnitřní soutěže FF UK o rozvojové prostředky na rok 2015,
hlavní řešitel: Martin Šemelík, Ph.D., spoluřešitel: Věra Kloudová, Ph.D.

Autoři
Prof. Alena Šimečková (†)
PhDr. Jiří Doležal
Věra Kloudová, Ph.D.
Martin Šemelík, Ph.D.

Podmínky užívání databáze
(a) Data, jež databáze obsahuje, jsou určena výlučně k Vaší potřebě. Jejich předávání třetí straně je zakázáno, a to v jakékoli formě.
(b) Data jsou určena k čistě soukromým účelům. Jejich komercializace v jakékoli podobě je zakázána.
(c) Data je zakázáno hromadně (strojově) stahovat.
© 2016nn Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Feedback
Je něco v nepořádku? Našli jste nějakou chybu? Napište nám! Kontakt:
martin.semelikZAVINÁČff.cuni.cz
vera.kloudovaZAVINÁČgmail.com

Odkazy
Canoonet
Grammis
ProG@mm