Forschung und Projekte

Das Projekt des Großen Akademischen Wörterbuchs Deutsch-Tschechisch (GAWDT) wurde dank der finanziellen Ünterstützung der Grant Agency of the Czech republic und der Grant Agency of the Charles University in Prague ins Leben gerufen.

2000–2011:   Velký německo-český akademický slovník

 • Velký německo-český slovník. Vytvoření lexikografického pracoviště a zformování týmu – GAČR 405/00/0055 (2000-2002); hl. řešitel: M. Vachková
 • Velký německo-český akademický slovník – GAČR 405/03/1452 pokračující (2003-2005); hl. řešitel: M. Vachková, spolupráce: M. Šemelík, E. Čonosová, V. Kloudová, B. Poštolková et al.
 • Velký německo-český akademický slovník – GAČR 405/06/0585 (2006-2008); hl. řešitel: M. Vachková, spolupráce: M. Šemelík, E. Čonosová, V. Kloudová, B. Poštolková et al.
 • Velký německo-český slovník (finalizace substantivní a adjektivní databáze) – GAČR 405/09/1280 (2009-2011); hl. řešitel: M. Vachková, spolupráce: M. Šemelík, E. Čonosová, V. Kloudová, B. Poštolková et al.

Kleinere Forschungsprojekte der Bachelor- und Masterstudierenden sowie der Doktoranden bilden einen festen Bestandteil der lexikographischen Arbeiten am GAWDT.

 • 2016–2018:   Německo-česká lexikální databáze: Slovesa online – Grantová agentura UK, č. 197116; hl. řešitel: T. Koptík, spolupráce: A. Bezdíčková, M. Šemelík
 • 2016–2017:   Tvorba německo-českého slovníku frazeologického minima – Vnitřní grant FF UK, 2016_27; hl. řešitel: A. Bezdíčková
 • 2016–2017: „Hegelei není Hegelovo vejce!“ Německo-český slovník slovotvorných prostředků. – Vnitřní grant FF UK, 2016_109; hl. řešitel: T. Koptík
 • 2015:   GRAM-LINE: Online cvičebnice německé gramatiky pro pokročilé – Vnitřní rozvojové granty FF UK, č. FF 15 TO1 029; hl. řešitel: M. Šemelík, spolupráce: V. Kloudová
 • 2014:   Slovotvorba v překladovém slovníku –  rozvojový program na podporu postdoktorandů, FF UK; hl. řešitel: M. Šemelík
 • 2014:   Inovativní metody terminografické práce: Německo-česká hudební terminologie on-line – Vnitřní grant FF UK; hl. řešitel: E. Suchánková, spolupráce: M. Vachková, V. Střelková, B. Poštolková, M. Šemelík
 • 2013–2014: Korpusový popis adjektivních afixoidů v současné němčině. – Vnitřní grant FF UK, 2013_086; hl. řešitel: T. Koptík
 • 2012–2013:   Nové metody zpracování adjektivních frazémů z hlediska korpusové lingvistiky – Vnitřní grant FF UK, 2012_007 , hl. řešitel: A. Bezdíčková
 • 2012:   Německo-česká lexikální databáze: Adjektiva online – Grantová agentura UK, č. 566912; hl. řešitel: M. Šemelík, spolupráce: M. Vachková, V. Kloudová, T. Koptík, M. Kolářová, M. Novotná
 • 2011:   (Nová) bibliografie k německo-českému lingvistickému srovnání 2.0 – Projektové účelové stipendium FF UK; hl. řešitel: M. Šemelík, spolupráce: E. Čonosová, V. Kloudová, M. Vachková
 • 2010:   Materiálová studie k aktuálnímu stavu lingvistického srovnání češtiny a němčin– specifický vysokoškolský výzkum FF UK: Problém času v humanitních a sociálních vědách, č. 261107; hl. řešitel: M. Šemelík, spolupráce: E. Čonosová, V. Kloudová, M. Vachková
 • 2004:   Deutsch-tschechisches Wörterbuch für Historiker und Archivare – Fond budoucnosti, kooperace Regensburg – Praha; výstup nyní ve fázi rozšiřování hesláře a revizí; hl. řešitel: M. Vachková, spolupráce: I. Ebelová
 • 2003:   Dopracování publikace „Německo-český astronomický slovník“ pro nakl. Karolinum v rámci ediční řady – Grantová agentura UK  293/2003/A-FG/FF; hl. řešitel: M. Vachková, spolupráce: P. Melkusová, V. Cielecká
 • 2000–2002:   Odborné terminologie v německo-českém slovníku – Grantová agentura UK 266/2000/A-FG/FF-2000-2002; hl. řešitel: M. Vachková, spolupráce: J. Kommová, S. Kompasová, M. Razímová, V. Cielecká