Research

The project of the Large German-Czech Academic Dictionary (LGCAD) was set up thanks to financial support provided by the Grant Agency of the Czech republic and by the Grant Agency of the Charles University in Prague.

2000–2011:   Velký německo-český akademický slovník

 • Velký německo-český slovník. Vytvoření lexikografického pracoviště a zformování týmu – GAČR 405/00/0055 (2000-2002); hl. řešitel: M. Vachková
 • Velký německo-český akademický slovník – GAČR 405/03/1452 pokračující (2003-2005); hl. řešitel: M. Vachková, spolupráce: M. Šemelík, E. Čonosová, V. Kloudová, B. Poštolková et al.
 • Velký německo-český akademický slovník – GAČR 405/06/0585 (2006-2008); hl. řešitel: M. Vachková, spolupráce: M. Šemelík, E. Čonosová, V. Kloudová, B. Poštolková et al.
 • Velký německo-český slovník (finalizace substantivní a adjektivní databáze) – GAČR 405/09/1280 (2009-2011); hl. řešitel: M. Vachková, spolupráce: M. Šemelík, E. Čonosová, V. Kloudová, B. Poštolková et al.

Own smaller research projects of bachelor, master and Ph.D. students are an integral part of the lexicographic work on the LGCAD.

 • 2016–2018:   Německo-česká lexikální databáze: Slovesa online – Grantová agentura UK, č. 197116; hl. řešitel: T. Koptík, spolupráce: A. Bezdíčková, M. Šemelík
 • 2016–2017:   Tvorba německo-českého slovníku frazeologického minima – Vnitřní grant FF UK, 2016_27; hl. řešitel: A. Bezdíčková
 • 2016–2017: „Hegelei není Hegelovo vejce!“ Německo-český slovník slovotvorných prostředků. – Vnitřní grant FF UK, 2016_109; hl. řešitel: T. Koptík
 • 2015:   GRAM-LINE: Online cvičebnice německé gramatiky pro pokročilé – Vnitřní rozvojové granty FF UK, č. FF 15 TO1 029; hl. řešitel: M. Šemelík, spolupráce: V. Kloudová
 • 2014:   Slovotvorba v překladovém slovníku –  rozvojový program na podporu postdoktorandů, FF UK; hl. řešitel: M. Šemelík
 • 2014:   Inovativní metody terminografické práce: Německo-česká hudební terminologie on-line – Vnitřní grant FF UK; hl. řešitel: E. Suchánková, spolupráce: M. Vachková, V. Střelková, B. Poštolková, M. Šemelík
 • 2013–2014: Korpusový popis adjektivních afixoidů v současné němčině. – Vnitřní grant FF UK, 2013_086; hl. řešitel: T. Koptík
 • 2012–2013:   Nové metody zpracování adjektivních frazémů z hlediska korpusové lingvistiky – Vnitřní grant FF UK, 2012_007 , hl. řešitel: A. Bezdíčková
 • 2012:   Německo-česká lexikální databáze: Adjektiva online – Grantová agentura UK, č. 566912; hl. řešitel: M. Šemelík, spolupráce: M. Vachková, V. Kloudová, T. Koptík, M. Kolářová, M. Novotná
 • 2011:   (Nová) bibliografie k německo-českému lingvistickému srovnání 2.0 – Projektové účelové stipendium FF UK; hl. řešitel: M. Šemelík, spolupráce: E. Čonosová, V. Kloudová, M. Vachková
 • 2010:   Materiálová studie k aktuálnímu stavu lingvistického srovnání češtiny a němčin– specifický vysokoškolský výzkum FF UK: Problém času v humanitních a sociálních vědách, č. 261107; hl. řešitel: M. Šemelík, spolupráce: E. Čonosová, V. Kloudová, M. Vachková
 • 2004:   Deutsch-tschechisches Wörterbuch für Historiker und Archivare – Fond budoucnosti, kooperace Regensburg – Praha; výstup nyní ve fázi rozšiřování hesláře a revizí; hl. řešitel: M. Vachková, spolupráce: I. Ebelová
 • 2003:   Dopracování publikace “Německo-český astronomický slovník” pro nakl. Karolinum v rámci ediční řady – Grantová agentura UK  293/2003/A-FG/FF; hl. řešitel: M. Vachková, spolupráce: P. Melkusová, V. Cielecká
 • 2000–2002:   Odborné terminologie v německo-českém slovníku – Grantová agentura UK 266/2000/A-FG/FF-2000-2002; hl. řešitel: M. Vachková, spolupráce: J. Kommová, S. Kompasová, M. Razímová, V. Cielecká