Events archive

(selection)

2017

 • 24. 3. 2017: Alžběta Bezdíčková: Was ist des Pudels Kern? | Praha, Pragestt
 • 24. 3. 2017: Tomáš Koptík: Korpuslinguistische Untersuchung deutscher komplexer Verben für didaktische und lexikographische Zwecke | Praha, Pragestt
 • 18. 3. 2017: Alžběta Bezdíčková: Auf dem Weg zum neuen phraseologischen Minimum des Deutschen | Wroclaw, Intra- und interlinguale Zugänge zur deutschen Phraseologie und Parömiologie
 • 18. 3. 2017: Věra Hejhalová: Phraseodidaktik im Fokus der Korpuslinguistik (Möglichkeiten und Grenzen) | Wroclaw, Intra- und interlinguale Zugänge zur deutschen Phraseologie und Parömiologie

2016

 • 21. 12. 2016: Martin Šemelík & Michaela Lišková: Polib mi…! K lexikografickému zpracování tabuových slov | přednáška pro Kruh moderních filologů
 • 30. 11. 2016: M. Šemelík: Lesk a bída německo-českých terminologických slovníků | Workshop Akademický slovník současné češtiny a software pro jeho tvorbu

2014

 • Jazykovědné sdružení ČR | 9. 10. 2014: doc. PhDr. Marie VACHKOVÁ, Ph.D. a kol.
  Aktuality z lexikografické sekce Ústavu germánských studií

2012

 • Jazykovědné sdružení ČR |15. 11. 2012: doc. PhDr. Marie VACHKOVÁ, Ph.D., et al.
  Styl a slovník: Stylistické markery v jednojazyčné a překladové lexikografii
  Afternoon Seminar

2002

 • 14. – 15. 11. 2002: PhDr. Marie VACHKOVÁ, Ph.D.: Symposium k bilingvální lexikografii