Archiv akcí

(výběr)

2017

 • 24. 3. 2017: Alžběta Bezdíčková: Was ist des Pudels Kern? | Praha, Pragestt
 • 24. 3. 2017: Tomáš Koptík: Korpuslinguistische Untersuchung deutscher komplexer Verben für didaktische und lexikographische Zwecke | Praha, Pragestt
 • 18. 3. 2017: Alžběta Bezdíčková: Auf dem Weg zum neuen phraseologischen Minimum des Deutschen | Wroclaw, Intra- und interlinguale Zugänge zur deutschen Phraseologie und Parömiologie
 • 18. 3. 2017: Věra Hejhalová: Phraseodidaktik im Fokus der Korpuslinguistik (Möglichkeiten und Grenzen) | Wroclaw, Intra- und interlinguale Zugänge zur deutschen Phraseologie und Parömiologie

2016

 • 21. 12. 2016: Martin Šemelík & Michaela Lišková: Polib mi…! K lexikografickému zpracování tabuových slov | přednáška pro Kruh moderních filologů
 • 30. 11. 2016: M. Šemelík: Lesk a bída německo-českých terminologických slovníků | Workshop Akademický slovník současné češtiny a software pro jeho tvorbu

2014

 • Jazykovědné sdružení ČR | 9. 10. 2014: doc. PhDr. Marie VACHKOVÁ, Ph.D. a kol.
  Aktuality z lexikografické sekce Ústavu germánských studií
  Přednášející a její mladí kolegové z Lexikografické sekce Ústavu germánských studií (Mgr. Martin Šemelík, Ph.D., Alžběta Bezdíčková a Tomáš Koptík) představí aktuální korpusový výzkum lexikálně-sémantických vztahů týkající se antonymie, slovotvorby a frazeologie.

2012

 • Jazykovědné sdružení ČR |15. 11. 2012: doc. PhDr. Marie VACHKOVÁ, Ph.D., et al.
  Styl a slovník: Stylistické markery v jednojazyčné a překladové lexikografii
  Seminární odpoledne
  Seminář shrne otázky, s nimiž jsou konfrontováni lexikografové při tvorbě jednojazyčného i překladového slovníku. Na semináři vystoupí autoři Velké německo-české lexikální databáze (Mgr. Martin Šemelík a Mgr. Věra Marková, Ph.D., z Lexikografické sekce Ústavu germánských studií FF UK) a pracovníci oddělení současné lexikologie a lexikografie a oddělení stylistiky a lingvistiky textu Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. (Mgr. Zdeňka Opavská, PhDr. Pavla Kochová, Mgr. Michaela Lišková a Mgr. Kamila Mrázková, Ph.D.). Reflexe z obou pracovišť, z nichž prvně jmenované sumarizuje praxi za posledních deset let práce a druhé práci na novém jednojazyčném výkladovém slovníku zahájilo, se budou týkat tradičních možností stylistického značení slov, ale též současné slovníkové praxe. Které nové přístupy a technické možnosti nabízí korpusy pro zapracování stylistické charakteristiky lexému?

2002

 • 14. – 15. 11. 2002: PhDr. Marie VACHKOVÁ, Ph.D.: Symposium k bilingvální lexikografii