Lidé

Wen strengen Richters / Spruch zur langen Qual ver(ur)teilt / sein Leben kuemmerlich mit Ach und Weh zu raedern: Dem darf kein Zuchthaus nicht der Kraefte Mark entaedern; nicht Schürfen / Steinschnitt nicht / und / wenn er Eisen feilt. Man laß’ ein Woerterbuch nur den Verdammten schreiben. Dies’ Angst wird wohl der Kern von allen Martern bleiben.“     Kaspar von Stieler (1632-1707)

Doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D., vedoucí projektuKorpusová lingvistika Praha, 2014 (Vachková)

Mgr. Edita Čonosováedita

Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D.

Mgr. Věra Kloudová, Ph.D.

Mgr. Tomáš Koptíktk

Mgr. Kamila Kroutilovákamila-kroutilova

PhDr. Běla Poštolková, CSc.

Mgr. Alžběta Racochová

Mgr. Martin Šemelík, Ph.D.m-s-2016_2

„Kdo přísným ortelem ztrestán / v loukotích sténat a zemřít / pak v žaláři dožít je mírný trest / i kůži je málo sedřít. Řezání kamenů z ledví / mučení pravé proň není. / Má-li pak opravdu trpět / železa brousit je málo. / V úzkostech strašlivých / nechť ztrestán je viník: dejme mu za úkol napsati slovník.“     (překlad citátu: Marie Vachková)