Lidé

Wen strengen Richters / Spruch zur langen Qual ver(ur)teilt / sein Leben kuemmerlich mit Ach und Weh zu raedern: Dem darf kein Zuchthaus nicht der Kraefte Mark entaedern; nicht Schürfen / Steinschnitt nicht / und / wenn er Eisen feilt. Man laß’ ein Woerterbuch nur den Verdammten schreiben. Dies’ Angst wird wohl der Kern von allen Martern bleiben.“     Kaspar von Stieler (1632-1707)

Doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D., vedoucí projektuKorpusová lingvistika Praha, 2014 (Vachková)

Mgr. Alžběta Racochová

Mgr. Edita Čonosováedita

Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D.

Mgr. Věra Kloudová, Ph.D.

Mgr. Tomáš Koptíktk

PhDr. Běla Poštolková, CSc.

Mgr. Martin Šemelík, Ph.D.m-s-2016_2

„Kdo přísným ortelem ztrestán / v loukotích sténat a zemřít / pak v žaláři dožít je mírný trest / i kůži je málo sedřít. Řezání kamenů z ledví / mučení pravé proň není. / Má-li pak opravdu trpět / železa brousit je málo. / V úzkostech strašlivých / nechť ztrestán je viník: dejme mu za úkol napsati slovník.“     (překlad citátu: Marie Vachková)