tisk | o projektu
Německo-česká hudební terminologie on-line

Německo-česká hudební terminologie on-line

Tento výstup vznikl v rámci projektu Inovativní metody terminografické práce: Německo-česká hudební terminologie on-line řešeného na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze jako Vnitřní grant 2014 (řešitelka: BcA. Eva Suchánková, vedoucí: doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D., odborná spolupráce: Mgr. Veronika Střelková, PhDr. Běla Poštolková, CSc., Mgr. Martin Šemelík, Ph.D.).

Databáze je po přihlášení přístupná zaměstnancům a studentům FF UK v Praze. K přihlášení použijte stejné přihlašovací údaje jako v případě fakultní počítačové sítě (doména Jinonice). Pro nepřihlášené uživatele nabízíme náhled následujících hesel: Chor, Concertino, kadenzieren

Aktuálně je zveřejněna pouze část této databáze. Další položky budou v budoucnu kontinuálně doplňovány.

 
© 2014nn Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Lexikografická sekce Ústavu germánských studií FF UK
Adresa:
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, ÚGS, Nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1