tisk | o projektu
Německo-Česká lexikální databáze: Adjektiva online

Německo-Česká lexikální databáze: Adjektiva online

Německo-česká lexikální databáze: Adjektiva on-line je výstupem projektu Grantové agentury Univerzity Karlovy v Praze č. 566912, jenž byl realizován v roce 2012 na Filozofické Fakultě UK v Praze (řešitel: Mgr. Martin Šemelík, Ph.D., vedoucí: doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D., spoluřešitelé: Mgr. Věra Kloudová, Ph.D., bc. Tomáš Koptík, Mgr. Martina Kolářová, bc. Markéta Novotná).

V letech 2001-2011 byla Německo-česká lexikální databáze vyvíjena za finanční podpory Grantové agentury České republiky (GAČR 405/00/0055, 405/03/1452, 405/06/585 a 405/09/1280, řešitelka: doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D.).

Databáze je po přihlášení přístupná zaměstnancům a studentům FF UK v Praze. K přihlášení použijte stejné přihlašovací údaje jako v případě fakultní počítačové sítě (doména Jinonice). Pro nepřihlášené uživatele nabízíme náhled následujících hesel: ganz, ausgezeichnet, dick

Aktuálně je zveřejněna pouze část této databáze. Další položky budou kontinuálně doplňovány v průběhu roku 2015.

 
© 2013nn Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Lexikografická sekce Ústavu germánských studií FF UK
Adresa:
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, ÚGS, Nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1